Samenwerken voor standaardisatie

Het voorstel om een organisatie voor standaarden op te zetten is met 98% van de stemmen aangenomen tijdens het verenigingscongres van Aedes op 9 juni jl. Fijn dat bestuurders hierin zo eensgezind meegaan.


En dus gaat het van start.