Datastandaarden in de corporatiesector

Wat zou het fijn zijn als de gegevens van een opgeleverde woning automatisch bij corporaties in hun softwaresystemen komen. Als de verantwoordingsinformatie (dVi) vooraf is ingevuld in het portaal van SBR-wonen. Of wanneer de aannemer alle details van een onderhoudsorder in zijn systeem krijgt, zonder dat het nodig is deze over te typen. Datastandaarden maken dit mogelijk.