Wat is onze droom?

De cirkel rond krijgen.
Dankzij één bron, standaardisering, klantcontact en ketenpartners.

Onze verbinding met de corporatiesector is een maatschappelijke. Woningcorporaties hebben 2,4 miljoen vastgoedeenheden in bezit. Onze software kan een significante bijdrage leveren aan het op orde krijgen van de vastgoeddata. Wij worden gedreven door de mogelijkheden van de ICT oplossingen, die woningcorporaties, corporatiemedewerkers, huurders en ketenpartners optimaal ondersteunen en het werk makkelijker én goedkoper maken.

We zijn dus vakidioten die gemotiveerd worden door innovatie en impact. Hoe we dat doen?

Vastgoedtabel zorgt voor een centrale (op één locatie) en eenduidige (gestandaardiseerd) registratie van vastgoeddata. Vanuit deze registratie wordt de vastgoeddata beschikbaar gesteld voor gebruik binnen de primaire processen van de woningcorporatie en haar ketenpartners. Vastgoeddata is hiermee volledig en betrouwbaar beschikbaar en wordt automatisch bijgewerkt als onderdeel van het (keten)proces: Goede datakwaliteit, één bron, optimale ketensamenwerking: een sterk fundament.

We werken samen met partners die
betrouwbare data centraal stellen.

Wij zijn vanzelfsprekend zeer nauw betrokken bij de implementatie en doorontwikkeling van de CORA en VERA sectorstandaarden. Maximale standaardisatie is fundamenteel voor het tot stand komen van een juiste vastgoedadministratie en daarmee een volledige cartotheek, de technische blauwdruk van het vastgoed. Naast standaardisatie vormt ook de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen een cruciale rol. Wij nemen graag het initiatief en staan open voor een constructieve samenwerking met alle (keten) partijen.

Dat is onze droom:
Met onze software
de cirkel rond krijgen.