Vastgoedbezit

Praktijkcases tonen aan dat corporaties meer activa in bezit hebben dan administratief is vastgelegd. Dit komt doordat de activa administratie vaak gebaseerd is op de verhuuradministratie.

Gegevens uit landelijke basisregistraties vormen het fundament voor de bezitsregistratie binnen de software van de Vastgoedtabel.

Wij gebruiken het Kadaster als bron voor de Eigendom- en perceelgegevens en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) voor de unieke indeling en nummering van de opstal. Om de aansluiting tussen de fysieke- en de administratieve wereld te borgen, wordt de informatie uit de landelijke basisregistraties aangevuld met collectieve objecten en logisch ingedeeld naar gebouwen en gebouwdelen.

Doordat de landelijke basisregistraties het fundament vormen van Vastgoedtabel biedt dit de garantie dat al het fysieke vastgoed juist en volledig is geregistreerd. Het vormt hiermee een goede basis voor data-uitwisseling met derden (klanten, leveranciers en toezichthouders). 

Driven by our strong company values

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Integrity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Professionalism

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Health & Safety

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Green Building

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Customer Focus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Combined ShapeCreated with Sketch.

an Integrated Team of Experts dedicated to
exceeding our client's expectations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.