Vastgoed: Meer dan het oog kan zien

Vastgoed is meer dan wat men met het blote oog kan zien. Binnen een gebouw kan er sprake zijn van een combinatie van huur- en koopwoningen met verschillende eigendom- en beheerverhoudingen. Dit laatste is zeker het geval indien er binnen (een deel van) een gebouw sprake is van een vereniging van eigenaren. Voor het juist sturen van de verschillende onderhoudsprocessen is een volledige en eenduidige vastgoedadministratie, waarbinnen ook deze kenmerken worden beheerd, essentieel.

Afspraken over de verdeling van het vastgoed en het onderhoud hiervan binnen VvE’s worden vastgelegd bij de notaris en beheerd door het Kadaster. Deze gegevens vormen de basis voor de vastgoedadministratie. Een sluitende registratie van het vastgoedbezit als basis voor een complete cartotheek.

Driven by our strong company values

Quality

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Integrity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Professionalism

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Health & Safety

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Green Building

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Customer Focus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

Combined ShapeCreated with Sketch.

an Integrated Team of Experts dedicated to
exceeding our client's expectations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.