Aedes implementatieplan
data standaarden

Data-gedreven werken is een belangrijk onderdeel van digitalisering. Dat vereist open systemen, hergebruik van data(bronnen) en standaarden.