Over ons

Ons team

Ons team bestaat uit professionals die al ruim 30 jaar actief zijn in de sector van woningcorporaties. In deze tijd hebben we woningcorporaties zien worstelen met het op orde houden van de kwaliteit van hun vastgoeddata. Veel tijd en energie gaat verloren aan het onderling afstemmen van data tussen ketenpartners en in gebruik zijnde informatiesystemen. 

De door de overheid en de corporatiesector ingezette standaardisatie in combinatie met nieuwe technologische mogelijkheden waren voor ons de aanleiding om opnieuw na te denken om de problematiek rondom de kwaliteit van vastgoeddata voor eens en voor altijd op te lossen. Het resultaat hiervan is Vastgoedtabel.nl!

Visie

De gemiddelde levensduur van vastgoed in Nederland wordt geschat op minimaal 120 jaar maar er zijn ook voorbeelden waarbij de levensduur 500 jaar is. In deze lange periode wisselt het vastgoed meerdere keren van eigenaar en of beheerder en zijn een groot aantal andere partijen bij het vastgoed betrokken.  

 

Deze partijen leggen gegevens vast in hun eigen informatiesysteem. Gegevens die niet of nauwelijks worden gedeeld waardoor veel tijd verloren gaat aan onderlinge afstemming en in de loop van de tijd ook gegevens verloren gaan.  

Hieraan maakt Vastgoedtabel.nl een eind 

Vastgoedtabel.nl kan worden vergeleken met het patiëntendossier. Wat het patiëntendossier is voor natuurlijke personen is Vastgoedtabel.nl voor het vastgoed. In Vastgoedtabel.nl worden vastgoed gegevens centraal en eenduidig, gedurende de gehele levenscyclus van het vastgoed, vastgelegd zodat alle betrokken partijen hiervan gebruik kunnen maken. De eigenaar heeft hierbij de regie! De eigenaar bepaalt wie gegevens mag raadplegen en/of wijzigen. 

Het fundament van Vastgoedtabel.nl wordt gevormd door de landelijke basisregistraties (BRK, BAG en WOZ). Door hier naadloos op aan te sluiten kan de volwaardigheid van de bezitsregistratie van eigenaren eenvoudig worden vastgesteld. In Vastgoedtabel.nl kan de fysieke wereld (percelen en gebouwen) worden gekoppeld aan de administratie wereld (verhuureenheden en complexindeling). Door Vastgoedtabel.nl een centrale rol te geven in het applicatielandschap en Vastgoedtabel.nl in te zetten als bron voor andere oplossingen neemt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening toe en wordt ook efficiënter samengewerkt binnen de keten.  

Op verschillende niveaus is in Vastgoedtabel.nl een technische cartotheek beschikbaar waarin detail gegevens van (bouwkundige) elementen worden vastgelegd. Het bijwerken van deze gegevens geschiedt in de regel automatisch, hiervoor biedt Vastgoedtabel.nl standaard integraties. 

Bij Vastgoedtabel.nl werken alle betrokken ketenpartijen met bijbehorende software -oplossingen met dezelfde gegevens. Vastgoedtabel.nl vormt het hart van de vastgoedketen waarmee vastgoedinformatie van begin tot eind, van bouw tot sloop, wordt beheerd. Om dit mogelijk te maken is Vastgoedtabel.nl een open systeem dat middels standaard koppelingen (API’s) automatisch wordt gevoed en automatisch gegevens verstrekt. Leveranciers van ICT-oplossingen hoeven slechts één koppeling te ontwikkelen en dat is met de Vastgoedtabel.nl.

Hart van uw vastgoeddata
Vastgoedtabel-Structuur-25